EVLİ EŞLER

EVLİ EŞLER İNGİLTERE YERLEŞİM VİZELERİ

Yerleşim vizesi başvurularından en sıklıkla yapılanı evli eşlerin yaptığı yerleşim başvurularıdır. Ön koşulu sağlamak için eşlerin resmi nikahlı olmaları ve minimum 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Evli eşlerin yaptığı yerleşim başvuruları 4 temel şarta tabidir. Bunlar:

İngiltere’de yerleşik (İngiliz vatandaşı veya sürekli oturum sahibi) eşin yıllık gelir düzeyinin minimum 18.600 GBP olması gerekmektedir. Eğer çiftin çocuğu/çocukları varsa bu rakam daha da artmaktadır. Şöyle ki; Ailenin bir çocuğu varsa, İngiltere’deki eşin 22.400 GBP, ailenin 2 çocuğu varsa, İngiltere’deki eşin 24.800 GBP, ailenin 3 çocuğu varsa İngiltere’deki eşin 27.200 GBP ve ailenin 3’den fazla çocuğu varsa, İngiltere’de ki eşin 3’den fazla her bir çocuk için 27.200 GBP’ye ilaveten 2400 GBP yıllık gelir göstermesi gerekmektedir. (Bkz. Tablo 1)

Başvuru Yapacak Bağımlı Sayısı İspatlanması Gereken Minimum Gelir Düzeyi
Sadece eş 18.600
Eş+1 çocuk 22.400
Eş+2 çocuk 24.800
Eş+3 çocuk 27.200
Eş+4 çocuk 29.600

*Eğer çocuklardan birinin veya bir kaçının sürekli oturumu veya İngiliz vatandaşlığı varsa, gelir şartı hesaplanırken, bu çocuk/çocuklar hesaplamaya dâhil edilmez. Çocuk doğduğu esnada, İngiltere’deki eşin İngiliz vatandaşlığı varsa ve çocuk İngiltere’de doğduysa, çocuk İngiliz vatandaşlığı edinebilir ve böylelikle gelir şartı hesaplanırken bu çocuk dikkate alınmaz. Eğer çocuk İngiltere dışında doğduysa ve doğduğunda velilerinden birisi İngiliz vatandaşıysa, çocuğa önce doğum kaydı ardından İngiliz pasaportu başvurusu yapılır ve yine böylelikle çocuk bu gelir şartından muaf olur.

Gelir şartını tek bir kaynakla yerine getiremiyorsanız, bir veya birden çok kaynakla da yerine getirebilirsiniz. Örneğin maaşlı çalışmanızdan elde ettiğiniz gelir, maddi yeterlilik şartını sağlamıyorsa, ek olarak sunabileceğiniz kira geliriniz, nakit birikiminiz, hisse senedi geliriniz, emekli maaşınız gibi ek gelirlerle destekleyerek, toplamda maddi şartı yerine getirebilecek bir gelire sahip olursanız, bu da maddi şartı sağlamak için yeterlidir. Aşağıda tek tek maddi şartı yerine getirebileceğiniz şartlar yer almaktadır. Unutmayınız ki maddi şartı yerine getirirken birden çok kaynak kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili ek bilgi almak istiyorsanız lütfen firmamıza ulaşınız.

Gelir şartını yerine getirmek için:

  • İngiltere’de yerleşik eş kendi işini yapıyorsa, son finansal yıldaki gelirinin yukarıda ki düzeylerde olması gerekmektedir. Eğer son finansal yıldaki gelir bu düzeylerde değilse, son 2 yıldaki gelirin ortalaması de bu şartı sağlamak için kullanılabilir. Kendi işini yapan eşler için şirketlerinin vergi ödemeleri, şirket kayıt evrakları ve şirket banka hesapları gibi bir takım evraklar eksiksiz olarak istenmektedir. Her ne kadar istenilen düzeyde gelir elde etseniz bile, bu evraklardan bir veya birden fazlasının eksikliği başvurunun reddine sebep olabilir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • İngiltere’de yerleşik eş maaşlı olarak çalışıyorsa, son 6 aylık gelir düzeyinin 18.600 GBP (veya eşine ilave olarak çocukları da başvuru yapıyorsa, yukarıda belirtilen düzeylerde) düzeyinde olması gerekmektedir. Burada hesaplama yapılırken, İngiltere’de yerleşik eşin son 6 ayda aldığı en düşük maaş dikkate alınıp 12 ile çarpılır ve çıkan rakamın yukarıdaki düzeylerde olması gerekir. Bunu ispatlamak için maaş bordroları, banka hesapları, iş kontratı, işveren yazısı gibi evraklar gerekmektedir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • İngiliz vatandaşı veya sürekli oturum sahibi olan eş İngiltere harici bir ülkede son 6 aydır çalışıyor ve gelir düzeyi yukarıda belirtilen düzeyinde ise ve de İngiltere’ye döndüğünde 3 ay içerisinde yine yukarıda belirtilen gelir düzeyinde bir işte başlayacağına dair konfirmasyon varsa, bu durum eşinin finansal şartı yerine getirmesi için yeterlidir.  Bu şartı sağlarken son 6 aylık yurtdışı gelirini gösteren evraklar ve İngiltere’ye döndükten sonra 3 ay içerisinde iş başı yapacağına dair kanıtlar gerekmektedir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • İngiltere’deki eş çalışmıyor veya gelir şartını yerine getirecek bir geliri yok ancak gayrimenkul kira geliri varsa; ve bu kira gelirini elde ettiği mülkün sahibi ise (veya hissesi varsa kendisine düşen kira miktarı yeterliyse), bu mülk kendisinin birincil ikametgâhı değilse kira geliri ile de maddi şart sağlanabilir. Burada bir takım istisnai durumlarda mevcuttur. Örneğin çift İngiltere dışında yaşıyor ve de İngiltere’ye gittiklerinde hali hazırda kira geliri elde ettikleri evde yaşayacaklarsa, bu evden şu an elde ettikleri kira geliri ile maddi şartı sağlayamazlar. Şartı yerine getirirken, eve ait tapu veya mortgage ödeme planı, kira kontratı ve son 12 aylık kira gelirinin bankaya yattığını gösteren banka hesapları şartı yerine getirmek için temin edilmelidir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • Hisse senedi, şirket kar payı gelirleri ile de maddi şart yerine getirilebilir. Burada temel olarak, kişinin ortak olduğu şirketin elde ettiği karın tek başına veya yukarıda belirtilen diğer şartlarla beraber maddi şartı yerine getirip getirmediğidir. Temel olarak, ilgili şirkette kar ortaklığınızı gösteren belgeler, portfolio durum raporu veya şirketten elde ettiğiniz kar payını gösteren doküman/makbuzlar, bu gelirin hesabınıza yattığını gösteren son 12 aylık banka hesap dökümleriniz gerekmektedir.  Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • Faiz geliri ile de maddi şartı yerine getirebilirsiniz. Tek başına veya yukarıda belirtilen şartlarla beraber faiz gelirinizle de maddi şartı yerine getirebilirsiniz. İngiltere’de veya İngiltere dışında herhangi bir bankadaki birikiminizin faizi yukarıdaki maddi şartı tek başına veya diğer koşullarla birlikte yerine getirebiliyorsa, faiz geliriniz de maddi şartı sağlamak için kullanılabilir. Bunun için İngiltere’de sürekli oturum sahibi veya İngiliz vatandaşlığı olan eşin hesabı veya eşlerin ortak hesapları kullanılabilir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • Akademik hibe ve ödemelerle de maddi şartı yerine getirebilirsiniz. İngiltere’de yerleşik eş, akademik hibe/ödeme alıyorsa veya başvuruyu müteakip 3 ay içerisinde alacaksa, maddi şart bu hibe/ödeme ile de sağlanabilir. Maddi şartı sağlarken, dikkate alınan gelirler her zaman brüt gelirler olduğundan, bu hibe/ödemelerin net rakamlarını brüte çevirmek gereklidir. Örneğin:
Başvuru Sahiplerinin Sayısı Gelir Şartını Sağlamak için Gerekli Brüt Miktar Vergi Sonrası Gerekli Tutar
Sadece Eş 18.600 GBP 15.800 GBP
Eş+1 Çocuk 22.400 GBP 18.400 GBP
Eş+2 Çocuk 24.800 GBP 20.000 GBP
Eş+3 Çocuk 27.200 GBP 21.700 GBP

 

Bu durumla ilgili konfirmasyon ve son 12 aylık hibe ödemelerini gösteren banka hesapları başvuru için gereklidir.

  • Eski eşlerden alınan nafaka ödemeleri de maddi şartı tek başına veya diğer koşullarla birlikte sağlamak için yeterlidir. Bunun için ilgili mahkeme kararı, son 12 aylık banka hesapları başvuruda gerekmektedir. Nafaka ödemeleri tek başına maddi şartı sağlayabileceği gibi, çalışmaktan elde edilen gelirle birlikte de gelir şartını sağlamak için kullanılabilir.

 

  • Emekli maaşı ödemeleri de maddi şartı gerek tek başına gerekse de diğer gelir kaynaklarıyla birlikte karşılamak için yeterlidir. İngiltere’de yerleşik eşin emekli maaşını gösteren doküman ve son 12 aylık süreçteki emekli maaşını gösteren en az 1 banka hesabı gereklidir. Bu evraklar ile ilgili ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

 

  • Kaynağı belirli olan nakit birikim ile de maddi şartı sağlamak mümkündür. Başvuru sahibi veya İngiltere’de yerleşik olan eşin gerekli nakit varlığı banka hesaplarında son 6 ay içerisinde eksilmeden duruyorsa, bu rakam gerek tek başına gerekse de diğer gelirlerle birleştirilerek maddi şart yerine getirilebilir. Burada önemli olan nakit varlığın kaynağının belli olması gereklidir ve başvuru sahibinin ve eşinin İngiltere’de bu birikimi kullanmasının önünde bir engel olmaması gerekir. Eğer İngiliz vatandaşı/sürekli oturumu olan eşin herhangi bir geliri yoksa, bu çiftin hesaplarında 62.500 GBP birikime sahip olduğunu göstermesi gerekir. Hesaplama yapılırken, 16.000 GBP (taban rakam) + 18.600 GBPx2.5 = 62.500 bulunur. Diğer detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız.

Tablo 2

İngiliz vatandaşı/sürekli oturumu bulunan eş eğer hiç çalışmıyorsa ihtiyaç duyulan nakit birikim İngiliz vatandaşı/sürekli oturumu bulunan eşin 5.000 GBP geliri varsa ihtiyaç duyulan nakit birikim İngiliz vatandaşı/sürekli oturumu bulunan eşin 10.000 GBP geliri varsa ihtiyaç duyulan nakit birikim İngiliz vatandaşı/sürekli oturumu bulunan eşin 15.000 GBP geliri varsa ihtiyaç duyulan nakit birikim
62.500 GBP 18.600 – 5.000 = 13.600 GBPx2.5 = 34.000 GBP + 16.000 = 50.000 GBP 18.600-10.000 = 8.600 GBP x 2.5 = 21.500 GBP + 16.000 GBP = 37.500 GBP 18.600-15.000 = 3.600 GBP x 2.5 = 9.000 GBP + 16.000 GBP = 25.000 GBP

 

Yukarıda belirtilen hesaplamalar dâhilindeki evraklara dair ayrıntılı bir liste tarafımızca hazırlanan başvurularda sizlere ulaştırılacak olup, gerekli bütün evrakların eksiksizce tamamlanmasının ardından vize başvurunuz uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacaktır.

İlişkinizin gerçekliğinin inandırıcı olması için: Maddi şartı yerine getirmeniz demek başvurunuzun olumlu sonuçlanacağını tek başına garanti etmez. Buna ilave olarak, vize memurunun evliliğinizin gerçek olduğuna ve sahte bir evlilik yapmadığınıza kanaat getirmesi gerekir. Bunu sağlamak için eşlerin birbirleri ile düzenli olarak görüştüklerine, birbirleriyle maddi paylaşımları olduğuna, birbirlerini ziyaret ettiklerine, birbirlerine hediye gönderdiklerine, eğer varsa birlikte yaşadıklarına dair kanıtlar/dökümanlar ibraz edilmelidir. Vize memuru başvuruyu değerlendirirken, başvuru sahibinin sahte bir evlilik yapıp da İngiltere’ye gitme niyetinde olduğuna kanaat getirmemesi gerekir. Bunu değerlendirirken, başvuru sahibinin daha önceden İngiltere’ye gitmeye çabalayıp çabalamaması, evliliğin zamanlaması, başvuru sahibinin Türkiye’de ki sosyo-ekonomik konumu gibi faktörler de göz önüne alınır.

Uygun konaklama imkânlarının sağlanması için: İngiliz vatandaşı veya İngiltere’de sürekli oturumu bulunan kişinin ve başvuru sahibinin İngiltere’de kalacağı evin başvuru sahibinin konaklamasına müsait olması gerekir. Türkiye’nin aksine, İngiltere’de belediyelerin belirlemiş olduğu bir evin maksimum alabileceği kişi sayısı vardır. Başvuru sahibinin vize alıp İngiltere’ye geldiğinde bu sayının aşılmamış olması gerekir. Bu rakamlar değerlendirilirken aşağıdaki tablodan yararlanılabilir:

Tablo 3

Oda Sayısı Kalabilecek Maksimum Kişi Sayısı
1 2 kişi
2 3 kişi
3 5 kişi
4 7.5 kişi
5 veya daha fazla oda Her odada 2 kişi

 

Hesaplamalar yapılırken, 1 yaşın altındaki çocuklar dikkate alınmaz. 1 ve 10 yaş arası çocuklar 0.5 kişi olarak hesaplanır. 4,65 m2 ve altı odalar da yine hesaplama yapılırken oda olarak dikkate alınmaz.

Tapular, mortgage ödeme takvimleri ve de bazı kira kontratlarında, oturulan evin kaç odası olduğu belirtilmez. Bu ve benzeri durumlarda belediyelerden veya emlakçılardan bağımsız bir rapor almak gerekmektedir ve bu raporla evin kaç odası olduğu, başvuru sahibi İngiltere’den geldiğinde evin müsait olup olmadığı gibi hususlar açıklığa kavuşturulabilir.

İngilizce dilbilgisi şartı: Başvuru sahibi eşin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Ortak İngilizce Dilbilim Düzeyi’ne göre minimum A1 düzeyinde bir sonuç elde etmesi gerekir. Bunun uluslararası kabul gören sınavlardan birisi ile sağlanması gerekmektedir. Her kursun sınavı, belgesi bu şartı sağlamak için yeterli değildir. Burada temel amaç, İngiltere’ye ayak bastığınızda yolunuzu bulabilecek, en temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir düzeyde İngilizceye sahip olmaktır. İngilizce bilmeyen ortalama bir kişinin 50 saatlik bir eğitim neticesinde bu düzeye gelebileceği öngörülmektedir.

İngilizce dil bilgisi şartının bazı muafiyetleri vardır. İngilizce eğitim veren ve akreditasyonu olan bir eğitim kurumunda lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almak, lisans veya yüksek lisans eğitiminizi İngiltere’de tamamlamak, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak gibi.

Eğer bu muafiyetlerden herhangi birisine sahip değilseniz, firmamızla iletişime geçerek, size en uygun zamanda ve en uygun fiyatlarla ilgili sınavlara rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Yerleşim başvurusunu yaptığımız müşterilerimizin sınav kayıtlarıyla da birebir biz ilgileniyoruz ve ilgili sınav merkezlerine kayıtlarını müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ek bir ücret talep etmeden biz yapıyoruz.