İNGİLİZ PASAPORTU BAŞVURUSU

İNGİLİZ PASAPORTU BAŞVURUSU

İngiliz vatandaşlığına ve dolayısıyla İngiliz pasaportuna hak kazanan 16 yaş altındaki çocuklar ve mevcut İngiliz pasaportunu yenilemek isteyen yetişkinler Türkiye’den İngiliz pasaportu için başvuru yapabilirler. İngiliz pasaportu başvuruları Liverpool’da bulunan İngiliz Pasaport Ofisine kargo ile gönderilmektedir ve firmamız sizin adınıza başvurunuzu hazırlayıp, onaylı evrak tercümelerinizi yapıp, ilgili İngiliz pasaportu başvuru formlarını doldurup, antlaşmalı kargolarımız ile dosyanızı göndermektedir. Başvurunuzun İngiliz Pasaport Ofisinde değerlendirilp, pasaportunuzun basılıp sizlere geri ulaştırılması ise maksimum 1 ayı bulmaktadır.

İngiliz pasaportuna başvuru yapılırken en önemli husus başvuru sahibinin halihazırda İngiliz vatandaşı olması veya İngiliz vatandaşlığına hak kazanmış olmasıdır. Bazı durumlarda kişiler İngiliz pasaportuna hak kazanmış olmasına rağmen bunun farkında olmadan İngiltere vizesine başvurmaktadır. Bu durum hem zaman hem de para kaybına sebep olmaktadır. Özellikle 16 yaş altındaki çocuklar ebeveynlerinden dolayı İngiliz pasaportuna hak kazanabilir ve böylelikle yerleşim vizesine başvuru yapmaksızın direkt olarak İngiliz pasaportu edinebilirler. Bu veya benzeri durumlarda çocuğunuzun İngiliz pasaportuna mı yoksa yerleşim vizesine mi başvuru yapacağı son derece önemlidir. Bu gibi durumlarda kişisel durumunuz, ne zaman İngiliz vatandaşlığı elde ettiğiniz, çocuğunuzun doğum yeri, doğum yılı gibi hususlar hangi başvuruyu yapacağınız belirleyen önemli etmenlerdir.

16 yaş altındaki çocukların İngiliz pasaportu başvurularında yerine getirmesi gereken şartlar, çocukların kimden dolayı İngiliz vatandaşlığına başvurduğu, ailelerinin nasıl ve ne zaman İngiliz pasaportu aldığı gibi etmenlere bağlı olarak değişmektedir. Unutulmamalıdır ki, başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken şartlar kadar, başvuru için gereken evrakları eksiksiz ve tercümeleri tam bir şekilde ibraz etmek de pasaport başvurusunun kabulünde ve hızlı sonuçlanmasında son derece önemli rol oynamaktadır. Tarafımızca yapılan İngiliz pasaportu başvurularında başvuru sahibinin durumu ve nasıl İngiliz vatandaşlığına hak kazandığına istinaden gereken kişiye özel evrak listesi sizlere ulaştırılacak ve bu evrakların onaylı tercümesi, ilgili formların doldurulması, dosyanın Liverpool da bulunan pasaport ofisine antlaşmalı kargolarımız ile ulaştırılması, kendileriyle olan bütün yazışmaların takibi de yine tarafımızdan sağlanacaktır.

İngiliz pasaportu başvurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve pasaport başvurusu yapmak için bize ulaşabilirsiniz.